Monthly Archives: novembris 2017

Latvijas valsts dzimšanas diena

Vilksim košu zelta jostu Apkārt mūsu tēvu zemei. Lai mirdz mūsu tēvu zeme, Kā actiņa gredzenā. Rudens tumšajā laikā mums visiem ir gaiši svētki -Latvijas valsts dzimšanas diena. 16.novembrī plkst.9.30 skolas grupas bērni sniegs svētku koncertu jaunāko grupu bērniem. 17.novembrī plkst.9.30 svētku pasākums vecāko grupiņu bērniem “Caur sidraba birzi gāju” Pēc kopīgā  pasākuma katra grupiņa klās savu svētku galdu un cienāsies ar dzimšanas dienas

(skatīt vairāk..)


NOVEMBRA pasākumu plāns

Turpinām dalību lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. 1.novembris -leļļu teātra izrāde “Vilks, kurš rija grāmatas”. 10.novembris –Mārtiņdienas ķekatas un tirgus lustes. 13.novembris -pasākums par ugunsdrošību. 16.novembris- skolas grupu koncerts jaunākajām grupām “Mana Latvija”. 17.novembris -Latvijas valsts dzimšanas dienai veltīts pasākums “Caur sidraba birzi gāju”.                                     

(skatīt vairāk..)