Aktualitātes

MARTA pasākumu plāns

Turpinām dalību lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai”. 2.marts – pirātu ballīte ziemas jubilāriem grupā “Putniņš” 7.marts – Latvijas leļļu teātra izrāde “Mēness taurenis” 23.marts – Pelču filiālē koncerts vecākiem “Latvju mazie deju raksti” 29.marts – Lieldienu pasākums “Žvīks, žvāks zaķi nāk!”  Vecmāmiņu un vectētiņu pēcpusdiena: 2.marts plkst.16.00 gr. “Zaķītis” plkst. 17.00 gr. “Taurenītis” 6.marts plkst. 16.00 gr. “Saulīte”, “Skudriņa” 7.marts plkst. 16.00 gr.

(skatīt vairāk..)

Latvijas valsts dzimšanas diena

Vilksim košu zelta jostu Apkārt mūsu tēvu zemei. Lai mirdz mūsu tēvu zeme, Kā actiņa gredzenā. Rudens tumšajā laikā mums visiem ir gaiši svētki -Latvijas valsts dzimšanas diena. 16.novembrī plkst.9.30 skolas grupas bērni sniegs svētku koncertu jaunāko grupu bērniem. 17.novembrī plkst.9.30 svētku pasākums vecāko grupiņu bērniem “Caur sidraba birzi gāju” Pēc kopīgā  pasākuma katra grupiņa klās savu svētku galdu un cienāsies ar dzimšanas dienas

(skatīt vairāk..)

Kuldīgas PII „Ābelīte

2012.gada 15.novembris

9.novembrī Mārtiņdienas ieskaņās tika atklāta bērnudārza „Ābelīte" 1. un 2. rekonstrukcijas kārta, kuras laikā uzbūvētas divas jaunas piebūves un viena ēka rekonstruēta. Svinīgajā pasākumā bija gan izdancošanās, gan tirgošanās, gan jauno telpu apskate.