Aktualitātes

Vecāku sapulce

Kuldīgas PII “Ābelīte” š.g. 12. jūnijā plkst. 17.00 aicina uz sapulci vecākus, kuru bērni sāks apmeklēt iestādi ar 2018. gada 1. septembri.

Maija pasākumu plāns

  Visu mēnesi turpinās  dalība lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā   „Tīrai Latvijai” 7. un 9.maijs no plkst. 9.00 nodarbības par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem.) 10. un 11.maijs gr. “Taurenītis” un “Tārpiņš” piedalās pasākumā “Meža ABC”. 15.maijs plkst. 16.00 ģimenes pēcpusdiena “Kopā būt” 18.maijs plkst. Pelču filiālē plkst. 15.30 ģimenes diena gr. “Lāčuks”, “Zīļuks” 16.00 izlaidums grupai “Sprīdītis” 22.maijs

(skatīt vairāk..)

Kuldīgas PII „Ābelīte

2012.gada 15.novembris

9.novembrī Mārtiņdienas ieskaņās tika atklāta bērnudārza „Ābelīte" 1. un 2. rekonstrukcijas kārta, kuras laikā uzbūvētas divas jaunas piebūves un viena ēka rekonstruēta. Svinīgajā pasākumā bija gan izdancošanās, gan tirgošanās, gan jauno telpu apskate.