Aktualitātes

Pašnovērtējums

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA     KULDĪGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE „ĀBELĪTE”   Ziedu iela 15, Kuldīga Kuldīgas novads, LV-3301 Reģistrācijas nr.90000036007 www. abelite.kuldiga.lv; e-pasts bd.abelite@kuldiga.lv  Tālrunis 63322510   Izglītības iestādes vadītāja Ruta Ziemele       PAŠNOVĒRTĒJUMS 2017./2018.m.g.     Kuldīga 2018   Saturs IESTĀDES VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS……………………………………………………………………… 3 2.IESTĀDES DARBĪBAS PAMATMĒRĶI UN UZDEVUMI……………………………………………….. 6 2.1.Iepriekšējo mācību gadu prioritātes un darbības rezultāti……………………………… 7 3.IESTĀDES KVALITĀTES RĀDĪTĀJI

(skatīt vairāk..)

Septembra pasākumu plāns

  Visu mēnesi turpinās dalība lietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai” 3.septembrī  plkst. 10.00  ZINĪBU DIENAS PASĀKUMS “Klauna Nika ciemošanās bērnudārzā”. 11.septembrī plkst. Dzejas dienas pasākums. 7.septembrī plkst. 16.00 – 18.00  Tēvu dienas pasākums  “Esi aktīvs”(sportiskās aktivitātes ) 28.septembrī plkst.9.30 – 11.00 Miķeļdienas pasākums “Dārzeņu dižošanās”( radošās darbnīcas grupās)                          

(skatīt vairāk..)

Kuldīgas PII „Ābelīte

2012.gada 15.novembris

9.novembrī Mārtiņdienas ieskaņās tika atklāta bērnudārza „Ābelīte" 1. un 2. rekonstrukcijas kārta, kuras laikā uzbūvētas divas jaunas piebūves un viena ēka rekonstruēta. Svinīgajā pasākumā bija gan izdancošanās, gan tirgošanās, gan jauno telpu apskate.